Hệ sinh thái SHi

Hệ sinh thái SHi
 

Đội ngũ chuyên gia của SHi

 

Lý Đình Quân

Chuyên gia HST KN - Chiến lược ĐMST

 

 

TS. Ngô Minh Hải

Chuyên gia tài chính, vận hành, quản trị và chiến lược
 

Trần Xuân Mới

Chuyên gia du lịch & Quản trị vận hành doanh nghiệp
 

Đoàn Đức Minh

Chuyên gia Tài chính & Marketing
 

Nguyễn Tiến Trung

CHUYÊN GIA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 

Đồng Hoàng Thịnh

Chuyên gia DU LỊCH VÀ CÔNG NGHỆ
 

Phạm Tô Hoài

Chuyên gia QUẢN TRỊ VẬN HÀNH VÀ MARKETING
 

Nguyễn Hồng Trang

Chuyên gia TƯ VẤN TÀI CHÍNH
 

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên gia VẬN HÀNH, QUẢN TRỊ, CHIẾN LƯỢC
 

Nguyễn Thị Anh

Chuyên gia TƯ VẤN DU LỊCH
 

Nguyễn Văn Doanh

Chuyên gia LUẬT
 

Lâm Tuấn Minh

Chuyên gia LUẬT
 

Vũ Thị Kiều Anh

Chuyên gia LUẬT
 

Lê Đình Quang Phúc

Chuyên gia LUẬT
 

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên gia ĐẦU TƯ
 

Lê Thị Mỹ Nga

Chuyên gia ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
 

Mai Thị Thảo Chi

Chuyên gia VẬN HÀNH, QUẢN TRỊ, CHIẾN LƯỢC
 

Trương Thị Hương Giang

Chuyên gia VẬN HÀNH, QUẢN TRỊ, CHIẾN LƯỢC
 

Đỗ Thị Kim Tuyết

Chuyên gia TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ
 

Lê Minh Hoàng Long

Chuyên gia SALES & MARKETING
 

Hoàng Quốc Khánh

Chuyên gia NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN
 

Hàng Nhật Quang

Chuyên gia NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN
 

Trần Thị Thu Trang

Chuyên gia TƯ VẤN & ĐÀO TẠO
 

Vi Quốc Hạnh

Chuyên gia Marketing
 

Lê Văn Thụ

Chuyên gia ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN NHÂN SỰ
 

Huỳnh Văn Đặng

Chuyên gia tài chính
 

Hạ Thị Duy Linh

Chuyên gia VẬN HÀNH, QUẢN TRỊ, CHIẾN LƯỢC
 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chuyên gia SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 

Đào Thị Tuyết Linh

Chuyên gia DU LỊCH
 

Trịnh Minh Chánh

Chuyên gia NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN
 

Ngô Thanh Phương Quỳnh

Chuyên gia NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN
 

Lê Ngọc Hải Vân

Chuyên gia Tài chính KẾ TOÁN