Các khoá đào tạo

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với tiêu chí Thay đổi - Thích ứng - Hội nhập, Trung tâm ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan Incubator) cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn với những giá trị hữu ích giúp các doanh nghiệp SME đang gặp phải khó khăn trên con đường kinh doanh và vận hành doanh nghiệp của mình.

Lợi ích khi tham gia chương trình

  • Cung cấp những hiểu biết về SME và xu hướng thị trường
  • Rèn luyện, nâng cao kỹ năng trong việc quản trị nhân sự, quản trị tài chính, hành chính, kinh doanh,...
  • Nâng cao kiến thức để tăng trưởng bền vững doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội
  • Nâng cao khả năng xử lý tình huống của CEO doanh nghiệp

Đối tượng tham dự

  • Chủ doanh nghiệp
  • Giám đốc điều hành
  • Quản lý cấp cao
  • Bất kỳ ai muốn trở thành Giám đốc điều hành doanh nghiệp
  • Người có mong muốn khởi nghiệp hay có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề quản trị doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC


Quản trị tài chính

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

Quy trình chuyển đổi số và vận hành tinh gọn

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

Quản lý làm việc từ xa hiệu quả

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

Kỹ năng giao tiếp trực tuyến chuyên nghiệp với khách hàng

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

Kỹ năng giảng dạy trực tuyến chuyên nghiệp

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

Kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI


Chiến lược mô hình kinh doanh

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn

Quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp

Xem Brochure
Liên hệ tư vấn