Dịch vụ tư vấn

Chuyển giao tri thức Đổi mới sáng tạo

Tư vấn xây dựng và triển khai đề án Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chuyển giao chương trình Ươm tạo và Tăng tốc. Tư vấn thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.

Xem Thêm

Tư vấn Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo

Tối ưu hóa mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và cung cấp giải pháp công nghệ, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững.

Xem Thêm

Tư vấn & cung cấp giải pháp công nghệ

Tư vẩn và triển khai các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng năng suất. Tư vấn xây dựng nền tảng kinh doanh số cho doanh nghiệp dịch vụ, ẩm thực.

Xem Thêm

Chương trình Ươm Tạo

Tư vấn xây dựng và triển khai đề án Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chuyển giao chương trình Ươm tạo và Tăng tốc. Tư vấn thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.

Xem Thêm

Chương trình Tăng Tốc

Tối ưu hóa mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và cung cấp giải pháp công nghệ, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững.

Xem Thêm

Hợp tác Tăng Tốc- Ươm Tạo

Tư vẩn và triển khai các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng năng suất. Tư vấn xây dựng nền tảng kinh doanh số cho doanh nghiệp dịch vụ, ẩm thực.

Xem Thêm

Product


Book Now
/files/sites/125/logo-SONGHAN.png
0931959577