• enetedu.jpg
  • scholl.jpg
  • he-thong-giao-duc.jpg

Thiết kế nền tảng dạy và học trực tuyến

G-Study is an online education platform for teachers, students & book authors. The platform allow book authors create digital books & excercises including text, audio, video & images, for free reading or with fee, whereas teachers can create courses based on their own resources or others. Students then can benefit from free reading & excercises as well as joining real-time & interactive courses - online just like sitting in the classroom.

Nền tảng cài đặt riêng
USD 34,400.00
USD 25,800.00

Nền tảng cung cấp khả năng tạo ra những cuốn sách và bài thực hành trực tuyến bao gồm text, file ghi âm, video và hình ảnh, chào bán hoặc cho xem miễn phí, tạo các khoá học miễn phí hoặc có phí dựa trên các tài nguyên trên, sinh viên có thể đăng ký tài khoản để tham gia đọc sách hoặc tham gia các khoá học.

Điẻm khác biệt là hệ thống cung cấp tính tương tác cho học viên và giáo viên thời gian thực, như ngồi tại lớp học.

Similar products

4.3E-5
USD

Product


Book Now
/files/sites/125/logo-SONGHAN.png
0931959577